Léiw Matbierger,

Am Numm vum Team Helperknapp wëll ech Iech all villmools Merci soe fir äert Vertrauen an eis, an di gutt Zensur déi mir krute fir eis geleeschten Aarbecht!

Mir haten d’Chance vill interessant Gespréicher mat Iech ze féieren, a setzen Alles drop nach besser op är Demanden an Zukunft anzegoen.

Ee grousse Merci gëllt och mengem staarken Team déi eis eng Victoire e Sonnde bruecht huet, an et eis erméiglecht ee ganz staarke Schäfferot opzesetzen: Paul MANGEN (Buergermeeschter), Claude MATHEKOWITSCH (1. Schäffen), Christiane EICHER (2. Schäffen), Patrick LUDWIG (3. Schäffen) dee vun 9 gewielte Leit gedroe gëtt.

Nieft der kombinéierter Schäfferotexperienz, bréngt den neie Schäfferot och sécher all néideg Kompetenzen a Motivatioune mat sech fir all eis Aufgabe gutt z’erfëllen an eis Gemeng weider ze bréngen!

Loosst mech Iech awer nach eng Kéier Är Hëllef froen. Mir sinn eis als Equipe nämlech eens: mir wëllen nach vill méi wësse wat Iech um Häerz läit! Zéckt dofir net eis oder eis aner Memberen aus dem Gemengerot ze kontaktéieren oder unzeschwätzen – dofir si mir do!

Ech wënschen eis all zesumme flott a produktiv 6 Joer.

Paul Mangen